Adatkezelési tájékoztató

S-DERM Kft
Rendelő: 1114. Budapest Bartók Béla út 61.Fsz.1.

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE
web felületen történő magánrendelésre való bejelentkezéshez, egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez

 

Igazolom, hogy a hozzájáruló jelölő bepipálásával és a küldés gomb megnyomásával önkéntesen hozzájárulok, ahhoz, hogy a fentiekben megadott személyes adataimat( név, telefonszám) az S-DERM Kft

Cégnév: S-Derm Kft
2040 Budaörs Virágos u. 14 Cégjegyzékszám: 13-09-146660 Adószám: 23328730-1-13

képviselő: Szalainé Dr. Seres Klára

Mint adatkezelő az alábbi célokra kezelje: magánrendelésre való bejelentkezéshez, betegellátás, szolgáltatások teljesítése céljából.

Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésében: a Társaság fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A fentiekben rögzített célú megkereséshez érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását Adatkezelő részére elektronikusan a hozzájáruló jelölő bepipálásával és a küldés gombra való klikkeléssel adja meg. Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerhetik az adatokat): a Társaság vezetője, orvosa, az ügyfélszolgálati feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók és konziliáriusok, IT rendszergazda.

A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám (szükség szerint további személyes adatok adhatók meg). Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye és telephelye, az elektronikus tér. Az adatkezelés időtartama maximum egy hónapra korlátozott. Adatkezelő egy hónap után törli a személyes adatokat.

Nincs szüksége rá, mivel:
-amennyiben a bejelentkezés utáni személyes vizit megvalósult, akkor a rendelőben szükséges egyéb egészségügyi adatokat is elkérik és ott tárolják( egy részletesebb szabályzat alapján)

-amennyiben pedig nem történt személyes vizit, akkor az adatkezelőnek egyáltalán nincs szüksége a fenti személyes adatokra.

Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, illetve panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található az Adatkezelőnél elérhető Adatkezelési szabályzatában.

Kelt Budapesten,2021. Dec.8-án